Merin in The Guardian over verduurzaming vastgoed

Hoe kan er geld en energie worden bespaard in kantoorgebouwen? CEO van Merin, Bas van Holten, vertelt hierover in een interview met The Guardian. Door slimme implementatie van energie-efficiënte oplossingen investeert Merin in een transitie van bruine naar groene gebouwen.

Arnhem kantoorruimte entree

Met behulp van het ING REF Duurzaam Investeringsplan wist Merin inzichtelijk te maken waar te investeren en welke maatregelen met betrekking tot energiebesparing het grootste verschil zou maken. Zo heeft Merin in 75 gebouwen maatregelen kunnen nemen op het gebied van klimaatbeheersing en energiezuinige verlichting, waarmee in totaal een besparing kon worden gerealiseerd van meer dan €15,000 per jaar.

De verduurzaming van gebouwen zet Merin ook in 2018 voort. De inmiddels 17 medewerkers die BREEAM-NL gecertificeerd zijn spelen daarbij een belangrijke rol en zien toe op de verschillende upgrades van gebouwen door heel Nederland. Merin verwacht dat de verduurzaming zich in 3 tot 5 jaar zal terugverdienen.

Het gehele artikel met de titel ‘How to save money and energy in buildings’ is beschikbaar via de website van The Guardian.

Merin zet zich collectief in voor gezonder zitgedrag

Merin heeft zich samen met Health2work, Its My Life, Nationale Nederlanden, ONVZ, SAP Nederland, Stichting Vitaal Breda en Viteau verenigd in een collectief om gezonder zitgedrag onder werkend Nederland te stimuleren. Het doel is ambitieus: in 2025 moet het zitgedrag zijn afgenomen tot 4 uur per dag. Lang zitten (sedentair gedrag) kan leiden tot vroegtijdig overlijden. Vooral werk is een belangrijke oorzaak van sedentair gedrag. TNO spreekt zelfs over een ‘nieuw arbeidsrisico’. De aangesloten bedrijven willen daarom met het collectief gezonder gedrag stimuleren door de inzet van zogeheten ‘Fitcoins’.

Innovatief health-platform
Om de activiteiten meetbaar te maken hebben is er een innovatief health-platform ontwikkeld. Deelnemers hebben hiermee inzicht in hun gezondheid en zitgedrag en zien hun ontwikkelingen op dit gebied. De technologie verzamelt data via Internet of Things.

Fit op kantoor
Bedrijven kunnen het platform onder meer inzetten om elkaar uit te dagen om meer op kantoor te bewegen en daarmee het zitgedrag te reduceren. Merin geeft hierin graag het goede voorbeeld om het fit op kantoor principe te promoten. Naast gezond zitgedrag onder de eigen medewerkers te stimuleren, zal Merin een voortrekkersrol vervullen om het onder de aandacht bij huurders en relaties te brengen. Op de website van Merin zullen regelmatig tips worden geplaatst voor een gezonde, leuke en productieve werkdag.

Fitcoins: hoe werkt het?
Actieve kantoorwerkers verdienen Fitcoins als beloning voor gezond gedrag, waarmee de digitale wallet voortdurend kan worden aangevuld. Deze Fitcoins kan men inwisselen voor gezonde producten, diensten en activiteiten die door werkgevers, aanbieders of partners worden ingebracht. Voorbeelden hiervan zijn toegang tot het zwembad, deelname aan een yogales of recepten en ingrediënten voor een gezonde maaltijd. Hierdoor ontstaat een zelfvoorzienend ecosysteem dat gezond gedrag stimuleert en tegelijkertijd waarde creëert.

Gezond, gelukkig en succesvol
Merin wil plekken creëren waar mensen graag naar toe gaan en waar ze gelukkig, gezond en succesvol kunnen zijn! Een gezonde werkplek is daarbij cruciaal, waarbij Merin aandacht schenkt aan de houding en zitgedrag van mensen. In de eigen Merin kantoren in Amsterdam, Eindhoven en Apeldoorn heeft al het personeel de beschikking over een fitnessruimte die goed gebruikt wordt. Het gehele jaar zijn er bovendien diverse sportieve activiteiten waaraan alle medewerkers kunnen deelnemen. Zo is er bijvoorbeeld de jaarlijkse skitrip voor medewerkers, maar wordt er ook regelmatig meegedaan aan fietsrondes.

Ook het dynamisch werken speelt een belangrijke rol. Zo beschikken alle medewerkers over een zit-sta bureau en stoelen die beweging bevorderen. Ook de vergader- en overlegplekken zijn dynamisch en natuurlijk mag de game room met tafeltennistafel niet ontbreken. Het vormt de aanzet voor nieuwe aanpassingen op andere kantoren en dient als inspiratie voor onze klanten.

Blijf op de hoogte via http://merin.nl/fit/ om de werkdag gezond, leuk en productief te maken in 2018! Samen strijden we daarmee voor een fitter werkend Nederland.

Merin en LegalThings lanceren blockchain toepassing in vastgoed

Merin sluit een samenwerkingsverband met LegalThings om haar huurovereenkomsten te digitaliseren. Hiermee lanceert Merin een concrete juridische toepassing in het gebruik van blockchain technologie.

block chain Merin

Win-win situatie

De inzet van blockchain technologie past binnen de filosofie van Merin om voorop te lopen in het leveren van de beste service voor haar klanten. Diederick Gallas, initiatiefnemer en analist bij Merin: “Het digitale contract versimpelt het aanhuurproces voor zowel de huurder als voor Merin. Naast het verkorten van dit proces stelt de technologie ons in staat onze documenten beter te beveiligen. Wij staan nog maar aan het begin van het blockchain tijdperk en zien tal van mogelijkheden die de technologie Merin en de vastgoedsector kan bieden.”

Vastgoed meets technologie

LegalThings is een softwareontwikkelaar die organisaties en overheidsinstanties helpt met het digitaliseren van juridische documenten. Onlangs won LegalThings een blockathon bij de overheid om het beslagproces bij de politie te digitaliseren. Door de samenwerking met Merin zet LegalThings een eerste stap in de vastgoedmarkt. Rick Schmitz, mede-oprichter van LegalThings: “Met Merin hebben wij een zeer vooruitstrevende partner in de vastgoedsector gevonden. Door de huurcontractprocessen te digitaliseren op de blockchain wordt door alle partijen in de keten veel tijdswinst behaald. Nagenoeg ieder proces in de vastgoedsector is geschikt voor digitalisatie en wij kijken dan ook uit naar de volgende efficiëntieslag.”

Achter de schermen

Door het gebruik van deze nieuwe technologie worden alle aanpassingen in een contract versleuteld en geverifieerd. Dit maakt manipulatie van een document effectief onmogelijk. Nadat er door beide partijen digitaal is getekend wordt er een unieke code (hash) gegenereerd die alle metadata registreert. Onder deze metadata vallen onder andere het IP-adres, het apparaat en de locatie van ondertekening. Hierna wordt de hash aangeboden aan het blockchain netwerk om de transactie (maar niet de inhoud) te controleren. Elk gepoogde aanpassing in het contract die hierna volgt, zal door de blockchain worden geweigerd.

Merin verwelkomt het Summa College in Helmond

Merin verwelkomt het Summa College, voorheen ROC Eindhoven, als nieuwe huurder aan de Panovenweg 22-30a in Helmond. De Automotive opleiding van het Summa College huurt ruim 2.100 m² kantoorruimte, 220 m² bedrijfsruimte en 20 parkeerplaatsen van Merin.

Summa College Helmond Panovenweg

Automotive Campus Helmond

Het Summa College heeft 22 scholen voor middelbaar beroepsonderwijs en biedt een grote diversiteit aan opleidingen en cursussen. Met de komst van de Automotive Campus in Helmond verhuist het Summa College enkele technische opleidingen al vanuit Eindhoven richting dit terrein om beter te kunnen voorzien in de match tussen bedrijven en leerlingen  die een stage of baan zoeken. Het fraaie kantoor en bedrijfsgebouw van Merin aan de Panovenweg ligt op het bedrijventerrein Groot-Schooten, direct aan de A270 (Helmond – Eindhoven) en voorziet daarmee in de huisvestingsbehoefte van het Summa College.

Verbouwing

Tijdens de zomermaanden is er hard gewerkt om het Summa College per ingaande van het schooljaar de ruimtes te kunnen laten betrekken. Het gebouw is hiermee geschikt gemaakt als opleidingsinstituut.

Namens Merin was Verschuuren & Schreppers Bedrijfsmakelaars betrokken bij de transactie.

Merin stelt eerste publieke bedrijfs-AED in Amersfoort beschikbaar

Merin heeft aan het door haar beheerde kantoorgebouw van RAET aan de Plotterweg 38 in kantorenwijk De Hoef in Amersfoort, een publieke AED (Automated External Defibrillator) opgehangen. Deze is aangesloten bij het Reanimatie Netwerk Amersfoort en kan door burgerhulpverleners van dat netwerk worden gebruikt bij reanimatie-oproepen in De Hoef of de directe omgeving. Merin geeft hiermee gehoor aan de gedane oproep van voorzitter Henk Pijper van het Reanimatie Netwerk Amersfoort om AED’s op 24/7 basis beschikbaar te maken voor de omgeving.

Amersfoort Plotterweg

Levens redden met elkaar

De burgerhulpverleners worden bij een melding van een hartstilstand gealarmeerd door de 112-meldkamer van de ambulancedienst via de HartslagNu-app of via SMS. Zij gaan zo snel mogelijk ter plaatse, passen hartmassage en beademing toe en sluiten een AED op het slachtoffer aan. Alles in de afwachting van de komst van de ambulance. Zo worden de overlevingskansen van een slachtoffer van een plotselinge hartstilstand substantieel vergroot.

Door een AED toegankelijk te maken voor burgerhulpverleners is deze AED niet alleen beschikbaar voor inzet in het eigen gebouw van Merin, maar ook in de omgeving bij bedrijven die geen eigen AED hebben, voor reanimaties op straat en in de woonwijken rondom de Hoef. De AED en de buitenkast zijn van het meest geavanceerde type dat door het Reanimatie Netwerk wordt geadviseerd, met onder meer gps-tracking. Het Reanimatie Netwerk Amersfoort bewaakt de AED op afstand en verzorgt de vervanging van de accu’s en elektroden na gebruik.

Merin draagt steentje bij aan hartveilige omgeving

Jan van Noordenne, Property Manager bij Merin onderstreept het belang van een AED in de gebouwen van Merin. “Merin gelooft in het creëren van werkplekken waar mensen gezond, gelukkig en succesvol kunnen zijn. Als organisatie willen wij er daarom alles aan doen om de gezondheid en het welzijn van de mensen in onze gebouwen te ondersteunen.”

Henk Pijper van het Reanimatie Netwerk: “Veel AED’s bij bedrijven en instellingen zijn alleen tijdens werktijden beschikbaar, en vaak alleen voor het eigen personeel en bezoekers. Het is van groot belang voor een hartveilig Amersfoort dat dit verandert. Wij zijn Merin zeer erkentelijk dat zij als grote gebouweneigenaar in Amersfoort gehoor hebben gegeven aan onze oproep. Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid draagt Merin zo haar steentje bij aan een hartveilige omgeving. Wij hopen dat veel andere bedrijven en instellingen dit goede voorbeeld zullen volgen.”

Merin verkoopt drie kavels op Ruimte op Malkenschoten

Merin heeft de afgelopen vier maanden drie kavels geleverd, waarmee Ruimte op Malkenschoten in Apeldoorn een duidelijke bestemming krijgt. Met deze verkopen met een totale oppervlakte van 18.719 m² brengt Merin de ondernemersgeest en dynamiek terug naar het oude Philipsterrein.

Ruimte of Malkenschoten kavels juli 2017

Mapei Nederland
Met de komst van Mapei,’s werelds grootste producent van lijmen, kitten en chemische producten voor de bouw, verwelkomt Merin een duurzame partij op Ruimte op Malkenschoten. Het in 1937 in Italië opgerichte Mapei zal met deze nieuwe locatie op 6.999 m2 grond het distributiecentrum en de productie samenvoegen. Als onderdeel van een grote internationalisering denkt de organisatie vanuit Apeldoorn de lokale markten nog beter te faciliteren. De Gemeente Apeldoorn is zeer verheugd met de komst van Mapei als grote internationale speler. Merin onderstreept de duurzame ontwikkeling die Mapei doormaakt, met de nadruk op Research & Development.

Naast deze verkoop aan Mapei heeft Merin recentelijk nog twee kavels op Ruimte op Malkenschoten verkocht ter grootte van respectievelijk 5.000 m² en 6.720 m².

Ontwikkeling Ruimte op Malkenschoten
Om ruimte te creëren heeft Merin in totaal 40.000 m2 gesloopt om nieuwbouw mogelijk te maken. Met het definitieve bestemmingsplan in 2014 kon worden begonnen met de verkoop van de kavels. Inmiddels is er ruim 57.000 m² (goed voor 62 %) verkocht aan negen kopende partijen. Merin verwacht dat aan het eind van 2017 alle kavels verkocht zullen zijn, met het oog op de huidige interesse vanuit de markt en de opties die er inmiddels zijn verstrekt. Als onderdeel van de toekomstplannen, draagt Merin dit jaar nog zorg voor de aanleg van de nieuwe weg, bewegwijzering en LED-verlichting.

FizzionParc
Naast Ruimte op Malkenschoten ligt het kantorenpark FizzionParc. Eveneens een (her)ontwikkeling van Merin met de gebouwen Sequoia en Oak Building. Op FizzionParc biedt Merin gemeenschappelijke voorzieningen aan zoals vergaderfaciliteiten en een restaurant. De nieuw gevestigde bedrijven op Ruimte op Malkenschoten kunnen hier ook gebruik van maken. Op dit moment heeft Merin 16.000 m² beschikbaar voor nieuwbouw.

Merin verhuurt kantoorruimte aan OnGuard in Amsterdam

Merin verwelkomt per september OnGuard EMEA B.V als nieuwe huurder in het kantoorgebouw The Yard aan de Karspeldreef 8 in Amsterdam Zuidoost. OnGuard huurt dan 951 m2 aan kantoorruimte van Merin. Met de komst van OnGuard is The Yard in zijn geheel verhuurd.

 

OnGuard is de afgelopen 20 jaar uitgegroeid van een specialist op Credit Management Software naar een marktleider in innovatieve oplossingen op het gebied van order-to-cash. Het geïntegreerde SAAS platform zorgt ervoor dat alle processen in de order-to-cash keten optimaal op elkaar aangesloten zijn en kritische data realtime gedeeld kan worden. OnGuard heeft een indrukwekkende klantenkring verspreid over 50 landen wereldwijd. Onder de klanten bevinden zich multinationals, beursgenoteerde bedrijven, maar ook lokale ondernemingen.

Met innovatie als drijvende kracht en met een focus op de beste software en service, past OnGuard perfect binnen de huidige huurders van The Yard en dus bij Merin. OnGuard heeft gekozen voor The Yard vanwege de veelzijdigheid aan faciliteiten die het pand biedt, zowel in dit gebouw als in de nabijgelegen Merin gebouwen zoals de Keynes Club.

De belangen van Merin zijn gedurende de totstandkoming van de huurovereenkomst behartigd door TREC.

Merin verlengt huurovereenkomst met Nederlandse Drogisterij Service in Zwolle

Merin verlengt de huurovereenkomst met Nederlandse Drogisterij Service B.V., als nieuwe eigenaar van de DA formule, voor 1.100 m2 kantoorruimte en 7.500 m2 bedrijfsruimte aan de Benjamin Franklinstraat 2 in Zwolle.

Drogisterij Service Zwolle

Nederlandse Drogisterij Service B.V. is de nieuwe serviceorganisatie voor de zelfstandige drogisterij. Lokaal ondernemerschap staat centraal, evenals deskundigheid, advies en aandacht voor de klant. Met een passend en compleet assortiment, tegen een eerlijke prijs. Hiermee is het een huurder die perfect past binnen de Merin portefeuille.

Verduurzaming
Met de verlenging van de huurovereenkomst zal Merin diverse aanpassingen op het gebied van duurzaamheid toepassen. Zo zal er extra isolatie worden aangebracht. Tevens zal de bedrijfsruimte worden voorzien van LED verlichting. Dit onderstreept de ambitie van Merin om bij elke nieuwe huurovereenkomst de huidige verlichting te vervangen voor LED verlichting met als doel de hele Merin portefeuille op den duur te voorzien van LED verlichting.

Merin versterkt markpositie met aankoop 20 van kantoren

Merin heeft een grote kantorenportefeuille gekocht. De portefeuille omvat 134.000 m2 verspreid over 20 gebouwen in Nederland met de nadruk op de Randstad. Merin versterkt met deze acquisitie haar marktpositie met een focus op kantoorgebouwen.

Aankoop portefeuille Apollo

Boetiekkantoren en Smart Office
Merin heeft de ambitie te groeien en deze gebouwen voegen kwaliteit toe aan de kantorenportefeuille. Merin versterkt met de aankoop het platform als verhuurder van kantoorruimte in het hele land en met deze nieuwe portefeuille is er een beter aanbod bestaande en nieuwe klanten. Naast de kantoren in de Randstad zijn er gebouwen aangekocht in Zwolle, Arnhem en Deventer. Bovendien is een aantal van de gebouwen geschikt voor het boetiekkantorenconcept, deze zullen getransformeerd worden. Ook zitten er locaties tussen die zich lenen voor een Smart Office.

Bas van Holten, CEO van Merin
“We hebben de afgelopen jaren gewerkt aan het verbeteren van onze gebouwen en onze service.  We zijn er klaar voor om het Merin platform te vergroten. Met deze aankoop geven we invulling aan onze groeiambitie en kunnen we onze concepten boetiekkantoren en Smart Office verder uitrollen. Zo kunnen we nog meer plekken creëren waar je graag naartoe gaat en waar je gelukkig, gezond en succesvol kunt zijn.”

Energiemanagement
Merin wilt dit jaar nog voldoen aan het energielabel C van 2023. Deze 20 gebouwen voldoen hier al aan. Voor de gehele portefeuille focust Merin op energiemanagement, verduurzaming speelt een belangrijke rol.

Merin groeit
Op dit moment verhuurt Merin kantoor- en bedrijfsruimte in 175 eigen gebouwen in heel Nederland. Bij deze aankoop blijft het niet. “We willen groeien en een nog betere positie in de markt en zijn dus op zoek naar goede investeringsmogelijkheden.”

Merin in De Ondernemer

Het kantoor van Merin in Eindhoven was in 2016 genomineerd voor het Vitaalste bedrijf van Brabant. Helaas kwam Merin niet als winnaar uit de bus, maar afgelopen week verscheen er een mooi artikel in De Ondernemer Merin als vitaal bedrijf. Customer Relationship Manager Danielle Bevers vertelt onder andere over het creëren van gezonde werkplekken en over het sportieve karakter van de medewerkers.

Vitaalste Bedrijf Brabant
Foto: De Ondernemer

Vitaalste Bedrijf van Nederland
Ook in 2017 organiseren ONVZ Zorgverzekeraar en MKB-Nederland weer de verkiezing van Het Vitaalste Bedrijf van Nederland. Per provincie worden drie finalisten gekozen. Zij nemen het in de finale tegen elkaar op om verkozen te worden tot Het Vitaalste Bedrijf van Nederland 2017.