Disclaimer Merin

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 november 2020. 

See English version below.

Download hier de PDF disclaimer Merin in Nederlands
Download here the PDF disclaimer Merin in English

Wanneer je je op de website van Merin bevindt, is het prettig om te weten waar je aan toe bent. Nu proberen wij te allen tijde zoveel mogelijk zorg te dragen voor duidelijke communicatie via onze website. Toch kan het zijn dat je twijfel hebt over bepaalde zaken. Uiteraard kun je dan contact met ons opnemen. Daarbij willen we je middels onderstaande disclaimer de nodige informatie verstrekken, met betrekking tot onze website-communicatie.

1.      Aanwezige informatie op de website

Vanuit Merin besteden wij in hoge mate aandacht aan deze website. Toch kan het voorkomen dat er onvolledige, of onjuiste informatie leesbaar is op onze website. Met betrekking tot dergelijke situaties aanvaarden wij geen enkele vorm van aansprakelijkheid die, direct of indirect, voortvloeit uit jouw interpretaties en het gebruik van alle aanwezige informatie op de website. Dit geldt eveneens voor informatie die al dan niet door derden via deze website beschikbaar is gesteld.

2.      Auteursrechtelijke bepalingen

Alle aanwezige content (geschreven en ook anders) kan worden aangemerkt als auteursrechtelijk beschermd. Op grond van het Nederlandse Auteursrecht, behoort al de besproken content toe aan Merin. Het auteursrecht van Merin rust daarmee op de websitecontent. Zonder schriftelijke toestemming van een rechtsgeldig vertegenwoordiger van Merin, is het dan ook niet toegestaan om onze content te verveelvoudigen; of openbaar te maken. Indien je zonder toestemming content plaatst op eigen kanalen waar ons auteursrecht op rust, loop je het risico door ons aansprakelijk gesteld te worden voor alle kosten die wij in dit kader maken en de schade die wij hierdoor oplopen.

3.      Prijsstellingen

Prijzen, weergegeven op onze website of medegedeeld door een van onze medewerkers, kunnen te allen tijde wijzigen. Aan verleende prijsindicaties, of op de website weergegeven prijsindicaties, kunnen geen rechten worden ontleend. Enkel in geval van officiële offertes kun je aanspraak maken op een bepaalde prijsstelling.

4.      Rechten

In algemene zin kunnen aan de aanwezige informatie op onze website geen rechten worden ontleend. Meer weten over juridisch beleid van Merin? Stuur dan een e-mail naar privacy@merin.nl.

Heb je vragen over de bovenstaande informatie? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens.

privacy@merin.nl

Hogehilweg 8 | 1101 CC | Amsterdam

Postbus 94186 I 1090 GD I Amsterdam

KvK Nr.  33186563

 

--------------------------------------

 

When you are on the Merin website, it is nice to know where you stand. At all times we try to ensure clear communication via our website as much as possible. However, you may have doubts about certain matters. You can of course contact us. In addition, we would like to provide you with the following disclaimer with our information regarding website communication.

 

1.      Information available on the website

At Merin we pay a lot of attention to this website. Nevertheless, it is possible that incomplete or incorrect information is readable on our website. With regard to such situations, we do not accept any liability whatsoever arising, directly or indirectly, from your interpretations and the use of any information available on the website. This also applies to information that may or may not have been made available through this website by third parties.

2.      Copyright Notice

All content present (written and otherwise) can be classified as copyright protected. Under Dutch Copyright, all discussed content belongs to Merin. Merin's copyright thus rests on the website content. It is therefore not allowed to reproduce and/or make our content public without written permission from a legally valid representative of Merin. If you post content on your own channels that are copyrighted by us without permission, you are at risk of being held liable by us for all costs we incur in this context and the damage we incur as a result.

3.      Pricing

Prices, displayed on our website or communicated by one of our employees, can change at any time. No rights can be derived from price indications given or price indications displayed on the website. Only in the case of official quotations can you claim a specific pricing.

4.      Rights

In general, no rights can be derived from the information available on our website. Want to know more about the legal policy of Merin? Send an email to privacy@merin.nl.

Do you have questions about the information as mentioned above? Please feel free to contact us using the details below.

privacy@merin.nl

Hogehilweg 8 | 1101 CC | Amsterdam

Mailbox 94186 I 1090 GD I Amsterdam

Chamber of Commerce no.  33186563

Ik huur al bij Merin

Een storing of serviceverzoek doorgeven


Een goede klantbeleving leidt tot klanttevredenheid. Het serviceteam helpt daarom huurders in het hele traject van melding tot oplossing. Zit het even tegen? Dan communiceren we dat ook.

 

24/7

Bereikbaar

Ik wil huren bij Merin

Informatie en tips over het huren van kantoorruimtes


Ben je op zoek naar een nieuwe kantoorruimte en ben je nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden? Ons lead team helpt je graag verder.

Gelijk antwoord?

Misschien staat uw vraag wel tussen de
veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen
indigo.jpg

Recensies

Bekijk alle Google Reviews