Merin gaat aandeel hernieuwbare energie vergroten

Merin gaat in 2019 met volle vaart vooruit om het aandeel in hernieuwbare energie nog verder vergroten. Van de 13 locaties waarvoor in de najaarsronde van 2018 SDE-subsidie is aangevraagd, zijn nu 9 beschikkingen toegekend. Hiermee krijgt het grote zonnedakroject van Merin en Nuon, goed voor in totaal circa 33.000 zonnepanelen op Merin gebouwen, in 2019 een krachtig vervolg.

dak kobaltweg zonnepanelen

Merin zonnedakproject 2018/2019
De ca. 33.000 zonnepanelen op 8 Merin gebouwen verspreid over Nederland leveren ca. 9 MW aan stroom, te vergelijken met het jaarlijkse verbruik van 2600 huishoudens. Dit is goed voor bijna 30 % van al het elektraverbruik van Merin.

De uitrol van de eerste zonnedaken werd in 2018 in gang gezet. Inmiddels kan Merin met trots melden dat het zonnedak op OAK Building in Apeldoorn operationeel is. Daarnaast is de verwachting dat in de komende 2 maanden 4 extra installaties operationeel zijn in Amsterdam, Utrecht, Capelle a/d IJssel en nog één in Apeldoorn.

Merin duurzaamheidsambities
Met de toekenning van de 9 beschikkingen kan Merin de duurzame ambitie om de benodigde energie voor Merin gebouwen zelf op te wekken, verder nastreven. Hiermee zet Merin zich sterk in om de impact van energieverbruik op het klimaat te verminderen.