De werkomgeving en de tevredenheid van eindgebruikers

De kwaliteit van kantoorruimte wordt steeds belangrijker. Dat het klimaat belangrijk is in een kantoor, is al lange tijd bekend. Onderzoek van Nienke Rovers, Property Manager bij Merin, toont aan dat de tevredenheid van eindgebruikers in een multi-tenant kantoorgebouw ook afhangt van de behoefte van een persoon. Een holistische aanpak van het onderzoek, volledig uitgevoerd in kantoorgebouwen van Merin, bood uitkomst om de invloeden op de tevredenheid met de fysieke werkplek van eindgebruikers te onderzoeken. Een uitgebreide publicatie van het onderzoek is nu verschenen in de maart 2018 editie van de Real Estate Research Quartely.

Tevredenheid van eindgebruiker
De significantie van het onderzoek in deze tijd heeft alles te maken met de vraag en trends in de markt. Zo is een verschuiving zichtbaar naar nieuwe en slimme kantoorconcepten, waarbij het dynamisch werken centraal staat. Het draait hierbij al lang niet meer om het kantoorgebouw zelf, het draait om de eindgebruiker. Door beter inzicht te krijgen in hoe de multi-tenant kantooromgeving bijdraagt aan de tevredenheid van haar gebruikers, en wat daarnaast de invloed van persoons­kenmerken en behoeften daarop is, weten kantooreigenaren beter hoe een kantoorgebouw in de markt gezet kan worden.

Persoonlijke behoeften
De vraag welke belangrijke aspecten bijdragen aan de tevredenheid van de werkomgeving levert vele verschillende inzichten. De persoonlijke behoeften van een ieder maakt hierin het verschil. Niemand is en werkt immers hetzelfde. Daarnaast is lang niet iedereen full time aanwezig op de werkplek. Ook verschillen de werkzaamheden waar iemand op zijn of haar werkplek mee bezig is per functie en per persoon. Naast deze behoeften speelt de persoonlijkheid van iemand een grote rol. Te denken valt aan de verschillende wensen tussen extroverte of introverte mensen.

Tevredenheid werkomgeving in de praktijk
Wanneer wordt gekeken naar de kwaliteit van de werkomgeving, dienen kantoorverhuurders rekening te houden met een heel aantal variabelen. De uitkomsten van het onderzoek bevestigen dat kwaliteit van het klimaat, maar ook de type werkplekken met name een rol spelen in de tevredenheid van werknemers. Elk bedrijf en elke baan is anders en vraagt om een ander soort werkomgeving en daar kunnen aanbieders van kantoorruimte op inspelen. Tevens komt uit de onderzoeksresultaten duidelijk het advies naar voren om juist in te zoomen op de toekomstige gebruikers van de werkplekken, en hun persoonlijkheid en behoeften.

Volgens Nienke Rovers van Merin heeft het toetsen van een veelomvattend (holistisch) model nieuwe inzichten naar voren gebracht. “Het model zou uiteraard nog verder kunnen worden uitgebreid, om zo veel mogelijk aspecten die invloed uit oefenen op tevredenheid met de werkplek te toetsen. Denk aan bedrijfscultuur, trends, medegebruikers en meer. In een model wordt goed zichtbaar welke variabelen een significant effect hebben op de tevredenheid, en welke in het totaal plaatje toch minder van belang blijken.”

Gelukkig, gezond & succesvol
Een leuke werkplek brengt plezier. Merin gelooft dat als een huurder het naar zijn/haar zin heeft er beter gewerkt kan worden, waardoor er betere ideeën ontstaan en meer succes behaald kan worden. Merin maakt zich daarom sterk om nog meer werkplekken te creëren waar mensen graag naartoe gaan en waar men gelukkig, gezond en succesvol kan zijn.