Privacyverklaring Merin

 

Inleiding
Merin neemt jouw privacy serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met service@merin.nl.

Wie is Merin?
Wij zijn Merin Management B.V. (hierna: Merin), gevestigd te (1101 CC) Amsterdam aan de Hogehilweg 8. Wij richten ons op het verkrijgen, beheren, exploiteren, ontwikkelen, verkopen van en beleggen in kantoren en bedrijfsruimten in Nederland.

In het kader van onze diensten verzamelen, bewaren, geven wij door of verwerken wij anderszins persoonsgegevens. Op basis van de toepasselijke privacy wetgeving kwalificeren wij als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van jou verwerken.

Hoe gebruikt Merin jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Merin persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Merin voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Merin worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde Gegevens Grondslag Bewaartermijn
Financiële administratie Naam, Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo Uitvoering van de overeenkomst tien (10) jaar vanaf de datum van het opstellen van het document, of zoveel langer als nodig is in verband met een (te verwachten) juridisch geschil.
Facturatie Bedrijfsnaam, Factuuradres, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer, Telefoonnummer, E-mailadres Uitvoering van de overeenkomst

 

 

tien (10) jaar vanaf de datum van het opstellen van het document, of zoveel langer als nodig is in verband met een (te verwachten) juridische procedure.
CRM Naam, E-mailadres, Bestelgeschiedenis, Telefoonnummer, KVK nummer, Website url. bedrijfslogo, vestigingsadres Uitvoering van de overeenkomst vijf (5) jaar nadat de klantrelatie is geëindigd, of zoveel langer als nodig is in verband met een (te verwachten) juridische procedure

 

 

Dienstverlening NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden Uitvoering van de overeenkomst

 

 

vijf (5) jaar nadat de klantrelatie is geëindigd, of zoveel langer als nodig is in verband met een (te verwachten) juridische procedure

 

 

Huurovereenkomst NAW, KVK nummer, IBAN, BTW nummer, Telefoonnummer, E-mail adres, geslacht, kopie ID Uitvoering van de overeenkomst vijf (5) jaar na de beëindiging van een overeenkomst

 

 

Website

Doeleinde Gegevens Grondslag Bewaartermijn
Account aanbieden Naam, Adres, E-mailadres, Gebruikersnaam Uitvoering van de overeenkomst drie (3) maanden na de beëindiging van het account
Vermelding bedrijfsnaam op onze website bedrijfsnaam, logo, website url. Uitvoering van de overeenkomst  drie (3) maanden na de verwijdering van de vermelding op de website

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Merin beschikt over jouw gegevens, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt en/of omdat Merin gegevens van andere partijen heeft verkregen. De andere partijen zijn bijvoorbeeld (online) makelaars. De volgende (persoons)gegevens van de online makelaars worden verkregen: naam bedrijf, naam contactpersoon binnen het bedrijf, zijn/haar telefoonnummer en zijn/haar e-mailadres.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Merin over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in je persoonsgegevens kun je een verzoek hiertoe doen bij Merin. Je kunt verzoeken dat Merin je gegevens wijzigt, verbetert of aanvult.

Verwijderen
In bepaalde gevallen heb je het recht om (bepaalde) persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt of als de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van Merin de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen.

Bezwaar maken
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Merin of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Merin te verkrijgen. Merin zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Merin je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Merin
Een verzoek kan verstuurd worden naar service@merin.nl.
Merin zal je verzoek zo snel mogelijk behandelen en zal in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Merin een dergelijk verzoek heeft ontvangen bij je terugkomen om je te informeren over het gevolg dat aan je verzoek is gegeven. Indien Merin je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Jouw (persoons)gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers, zoals IT-dienstverleners, marketingbureaus, (online) makelaars etc.
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Merin, zoals leveranciers, nutsbedrijven, aannemers etc.
  • Externe adviseurs, zoals juridisch adviseurs, incassobureaus etc.

Het kan zijn dat Merin verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde land of internationale organisatie
Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan Merin gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Merin gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Je kunt ons verzoeken een kopie te verstrekken van de passende waarborgen die zijn genomen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Merin aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Merin ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Merin worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: Apparaat) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Merin worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Meer over onze cookies lees je in onze cookieverklaring.

Kan het Privacy Statement worden gewijzigd?
Het Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen. In geval van wezenlijke wijzigingen zullen wij je daarvan op de hoogte brengen.

Waar kan je terecht met vragen?
Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben over het Privacy Statement en de wijze waarop Merin je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar service@merin.nl.
Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Verschillende cookies

Er bestaan verschillende soorten cookies. Zo valt er onderscheid te maken tussen:

Noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die nodig zijn om de site voor een bezoeker snel en makkelijk te laten werken. Bij functionele cookies kunt u denken aan een functie waarmee de klant een product in een winkelmandje plaatst. Of dat een bezoeker bij een later bezoek herkend wordt en niet opnieuw hoeft in te loggen. Deze cookies zorgen dus voor gebruiksgemak.

Functionele cookies

Deze cookies bieden inzicht in het gebruik van de site. Welke pagina’s worden er bezocht? Komen bezoekers overdag of juist in de avonduren? Deze cookies leveren uitsluitend algemene informatie op. Dus geen informatie over individuele bezoekers.

Aanbevolen cookies

Aanbevolen cookies zijn bedoeld om het surfgedrag van bezoekers te monitoren, nu wel op individueel niveau. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om gericht aanbiedingen of advertenties aan bezoekers te tonen. Heeft de bezoeker bijvoorbeeld gekeken bij vakanties in Griekenland? Dan worden er in de weken daarna gerichte aanbiedingen met vergelijkbare reizen getoond.

 

Onze gebruikte cookies

 

 

Externe links Onze website kan verwijzen naar websites van derden die wellicht ook cookies gebruiken. Wij hebben geen controle over de cookies die deze websites gebruiken. Bekijk de privacyverklaring van de betreffende website voor verdere informatie.

 

Cookies verwijderen

Cookies worden opgeslagen op uw computer en kunnen te allen tijde verwijderd worden. Klik op een van onderstaande links voor uitleg hoe u dit doet.

Het is belangrijk te weten dat het gebruik van cookies op onze website veilig is. Cookies resulteren niet in spam of ongewenste e-mails of telefoontjes. Onze cookies worden niet gebruikt om een persoonlijk profiel op te bouwen.

Ik huur al bij Merin

Een storing of serviceverzoek doorgeven


Een goede klantbeleving leidt tot klanttevredenheid. Het serviceteam helpt daarom huurders in het hele traject van melding tot oplossing. Zit het even tegen? Dan communiceren we dat ook.

 

24/7

Bereikbaar

Ik wil huren bij Merin

Informatie en tips over het huren van bedrijfs- en kantoorruimtes


Ben je op zoek naar een nieuwe kantoor- of bedrijfsruimte en ben je nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden? Ons lead team helpt je graag verder.

Gelijk antwoord?

Misschien staat uw vraag wel tussen de
veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen
indigo.jpg

Recensies

Bekijk alle Google Reviews